******      Check out our interesting articles : Blog 1 - Blog 2 - Blog 3

Hoe Een Ben Woning Bouwen

Published Jun 17, 22
7 min read

Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Kubus Woning Bouwen

Daarmee zegt u eigenlijk tegen de aannemer dat u het laatste deel van de aanneemsom niet betaalt, zolang de gebreken niet zijn opgelost. U mag volgens de koop-/aannemingsovereenkomst 5% van de aanneemsom tot drie maanden na oplevering zonder opgave van reden bij de notaris in depot laten staan. Na deze drie maanden valt het depot in principe weer vrij en gaat dit geld naar de aannemer (erker aan huis bouwen).

De opschorting van de betaling moet dan wel in verhouding staan tot het gebrek. U mag natuurlijk geen 10. 000 euro achterhouden als de aannemer alleen nog maar een deurklink moet plaatsen. In een dergelijk geval is het verstandig om uw aannemer een brief te schrijven waarin u uitlegt waarom u het depot nog niet wilt vrijgeven - erker aan huis bouwen.

Let op: als later blijkt dat u ten onrechte het depot niet heeft vrijgegeven, dan moet u de aannemer rente betalen over dit bedrag. In bepaalde situaties kunt u schadevergoeding van de aannemer eisen. Er zijn twee soorten schadevergoeding: aanvullende schadevergoeding vervangende schadevergoeding Naast herstel van een gebrek kunt u in sommige gevallen ook aanvullende schadevergoeding vragen.

Door deze lekkage is uw nieuwe parketvloer beschadigd geraakt - erker aan huis bouwen. De aannemer zal uiteraard het dak moeten repareren, maar u kunt ook aanspraak maken op een aanvullende schadevergoeding. Deze aanvullende schadevergoeding bestaat dan uit het vergoeden van de herstelkosten van de parketvloer. Vervangende schadevergoeding is schadevergoeding die in de plaats komt van het herstel van de gebreken.

Als de door u gestelde redelijke termijn verstreken is, kunt u er voor kiezen dan zelf maar iemand in te schakelen om bepaalde herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kosten van deze door u ingeschakelde derde kunt u dan bij de aannemer claimen als vervangende schadevergoeding. Laat de aannemer wel duidelijk weten dat u een andere partij zult inschakelen als de aannemer niet overgaat tot herstel (erker aan huis bouwen).

Ook kan er sprake zijn van een schadevergoeding als herstel simpelweg niet meer mogelijk is. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de aannemer verkeerde gevelstenen heeft gebruikt die niet meer te vervangen zijn. Ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst is een zwaar middel. Ontbinding houdt in feite in dat de overeenkomst zoveel mogelijk teruggedraaid wordt - erker aan huis bouwen.

Houten Woning Bouwen

Als de overeenkomst nu ontbonden wordt, moet u de grond weer terugleveren aan de aannemer en moet de aannemer de koopsom weer aan u restitueren. U kunt niet zomaar overgaan tot ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst. Ontbinding is een zwaar middel dat alleen kan worden ingezet in uitzonderlijke gevallen. Denkt u bijvoorbeeld aan: ontbinding op grond van een financieringsvoorbehoud ontbinding op basis van de bedenktijdregeling ontbinding als niet tijdig begonnen wordt met bouwen In de koop-/aannemingsovereenkomst staat vrijwel altijd een financieringsvoorbehoud.

Meestal is het financieringsvoorbehoud als volgt geformuleerd: ‘Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbindende voorwaarden: dat de verkrijger binnen twee maanden na diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting aan rente en aflossing en/of rente en premie van een levensverzekering dan €…… zulks onder bij de grote geldverstrekkende in stellingen normaal geldende voor waarden en bepalingen.’ Als deze voorwaarden niet vervult worden mag u de overeenkomst ontbinden. erker aan huis bouwen.

Let op: u moet wel al het nodige doen om te voorkomen dat de ontbindende voorwaarde niet wordt vervuld. De aannemer mag er dus vanuit gaan dat u uw best gedaan heeft om bij meerdere hypotheekverstrekkers een lening te verkrijgen. erker aan huis bouwen. Komt vast te staan dat u zich onvoldoende heeft ingespannen, bent u een boete van 10% van de koopsom verschuldigd aan de aannemer.

Stel bijvoorbeeld dat u een appartement wilt kopen waarbij het voor u essentieel is dat er ook een balkon wordt gerealiseerd. bouwstijlen. U kunt dan met de aannemer afspreken dat hiervan een ontbindende voorwaarde wordt gemaakt. Kan het balkon uiteindelijk niet gerealiseerd worden, dan kunt u van de overeenkomst af. U kunt de overeenkomst ontbinden met een brief aan de aannemer.

U doet er verstandig aan om in een dergelijke situatie eerst advies in te winnen bij een advocaat of jurist die gespecialiseerd is in bouwrecht. Hij of zij kan beoordelen of er inderdaad sprake is van een situatie die ontbinding rechtvaardigt. Als de aannemer instemt met de ontbinding, moet alle zaken worden teruggedraaid.

Welke instantie bevoegd is hangt van de geschillenregeling in uw overeenkomst af.

Kosten Bouwen Woning Per M3

Over geluidswering...Misschien hebben jullie een idee wat te doen in onderstaande situatie. Verhaal: standaard nieuwbouw rijtjeshuis aan een drukke weg. Bij de oplevering op 17 juni heeft Vereniging Eigen Huis geconstateerd dat de ervaren geluidsbelasting binnen mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen. Dit heb ik op 28 juni doorgezet naar de aannemer met het verzoek om de metingen en juiste cijfers te overhandigen, alsmede welke maatregelen (zoals suskasten en extra isolerend glas) daadwerkelijk genomen zijn.

Op 3 augustus hebben we een herinnering gestuurd, maar weer zonder reactie. Op 1 november heb ik wederom contact gezocht en toen werd aangegeven dat de metingen in de week van 7 november gepland stonden. Je raadt het al: tot op heden nog steeds geen reactie. Wij willen inmiddels wel weten waar we aan toe zijn, en zijn benieuwd wat we in deze situatie kunnen doen om het toch wat dwingender te maken.

i (erker aan huis bouwen).d, dus zijn benieuwd wat onze mogelijkheden zijn. Je verhaal klinkt vergelijkbaar met de situatie die wij hebben met de mechanische ventilatie (moderne huizen). Hier ook op basis van vooral gevoel het idee gehad dat de ventilatie niet in orde was. Dat idee had ik zelf al en de man van VEH was het daarmee eens.

Dus voor hen geen reden om het uitgebreid uit te zoeken. Dus zelf de berekeningen naast het Bouwbesluit gelegd en zo aan kunnen tonen dat e. e.a niet klopt. Daar moest de aannemer me uiteindelijk gelijk in geven (erker aan huis bouwen). Een bouwkundige van VEH heeft een paar keer mee gekeken met mijn berekeningen en de correctheid kunnen bevestigen, maar meer doet VEH helaas niet.

Mijn advies is dan ook: - Zorg dat je de vergunningen krijgt incl alle berekeningen die betrekking hebben op geluid. - Kijk zelf in het Bouwbesluit naar de gestelde eisen. - Doe zelf metingen met een geluidsmeter om te kijken of het gevoel klopt. Dit kun je al even simpel met een app op je telefoon doen, maar probeer ook een meter te kopen/lenen die goed gecalibreerd is voor een echte meting.

Vraag ze netjes binnen een (redelijke) termijn te reageren. B.v een maand. - Mocht er geen enkele reactie komen dan wordt je volgende mail iets dwingender qua datum en geef je ook aan dat je de aannemer in gebreke zult stellen als een reactie uit blijft. Hou ook zeker de laatste 5% achter.

Kostprijs Nieuwe Woning Bouwen

Als je overtuigd bent van je gelijk en de aannemer moeilijk blijft doen, dan wordt het vooral een kwestie van lange adem. erker aan huis bouwen... Zoek dus ook zeker contact met andere kopers of daar hetzelfde aan de hand is. Samen sta je sterker en hoe groter N des te hoger is het achtergehouden bedrag van iedereen samen..“De Korte Veldstraat in Bonheiden was vroeger een camping. In de jaren negentig werd de hele straat verkaveld en in 2006 kocht ik het allerlaatste perceel. In feite was het geen echte bouwgrond, want aan de straatkant stond de oude conciërgewoning nog. Met bijgebouw. Verder in de straat vond je zelfs nog enkele lokalen van weleer.

Het plan was om zelf een nieuwbouw neer te zetten, dus ook de oude conciërgewoning moest wijken. Ik heb wel één ding bewaard: de wegwijzer waarop camping geschreven staat (lacht).” “Cru gezegd: het geld was op. En het laatste wat ik wilde, was een loodzware hypotheek aflossen voor de rest van mijn leven.

Sinds het huis helemaal klaar is, wordt de blokhut gebruikt als logeerkamer.” “Overal en nergens. De ramen voor de achterkant van het huis haalde ik in Gent, terwijl de leuningen van de schroothandel komen. De lampen in de keuken zijn gemaakt van oude stoofbuizen en de tafel is eigenlijk een stellingplank met stippen onder.

Ergens las ik een advertentie van mensen die van hun Spaanse natuurleien af wilden, en na een grondige inspectie bleken die nog perfect in orde te zijn (erker aan huis bouwen)..” “De sprookjesachtige keuken, zonder twijfel! Vooral als het schemert en de verlichting voor een prachtig spektakel zorgt. De keukenwand hebben Eveline, mijn partner, en ik helemaal zelf samengesteld uit een mengeling van oude buffetkasten.

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Welfsels

Published Jan 25, 23
8 min read

Prefab Huis Bouwen Kosten

Published Jan 07, 23
8 min read

Budget Bouwen Huis

Published Dec 28, 22
3 min read